Duchovní povzbuzení košického administrátora Mons. Cyrila Vasiľa

Ach to naše "chození do kostela" - je název duchovního povzbuzení, které v době epidemie koronavíru napsal košický administrátor vladyka Cyril Vasiľ, SJ. Najdete ho na následující adrese: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200324019 


Lectio divina

Zamyšlení nad evangeliem slavnosti Zvěstování Páně od biblisty P. Františka Trstenského: https://www.youtube.com/watch?v=FMtb4AQAFSA

12 tipů na retro hry: Ukažte dětem, jak se bavili jejich rodiče a prarodiče

Kdy jindy než v současné situaci máte mít dostatek času naučit děti hry, které bavily jejich rodiče, babičky i dědy. Mnohé z těchto zábav znají i dnešní děti, ale určitě nebude na škodu si je připomenout.

Postavme Písmo na důležité místo

Inspirace ze Slovenska jak prožít slavnost Zvěstování Páně

Výzva papeže

Papež vyzval křesťany spojit se 25. března v modlitbě Otče náš

Jak v této době se zpovědí?

Více se dozvíte na těchto stránkách:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200318jak-je-to-nyni-se-svatosti-smireni-inspirace-ze-slovenska

Duchovní krize a pomoc po telefonu

Česká biskupská konference ČBK reaguje na tuto mimořádnou situaci a nabízí věřícím duchovní pomoc na telefonu po celé České republice. Na kněze, kteří se dali k dispozici na výzvu svých biskupů a jsou ochotni vykonávat tuto službu, se mohou obrátit všichni, kteří v době pandemie potřebují podporu nebo povzbuzení. 

4. neděle postní

Vystřihovánky

Objevil jsem vystřihovánky domečků. Za mlada mě to byvilo, třeba to zabaví i dnes děti. 

Modlitba arcibiskupa Graubnera


Bible pro děti

Pomozte dětem zamilovat si Písmo svaté. Konečně něco rozumného do mobilu :-)

Plnomocné odpustky

Apoštolská Penitenciárie v pátek 20. března vydala dekret, kterým Církev umožňuje získání plnomocných odpustků lidem nakaženým koronavirem, těm, kteří je ošetřují, a také všem věřícím na světě, kteří se za ně modlí. Dnes byla zároveň vydána i nóta, která připomíná, že v extrémních situacích je možné udělit i hromadné rozhřešení.

Dekret podepsal hlavní penitenciář kardinál Mauro Piacenza a Regens Mons. Krzysztof Nykiel. Ti nejvíce ohroženi mohou získat plnomocné odpustky už po modlitbě Kréda, Otčenáše a Zdrávasu ve spojení s touhou po splnění obvyklých podmínek získání odpustků jakmile to jen bude možné. Týká se to nemocné na koronavirus, osob, kterým lékař nařídil karanténní režim, jakož i zdravotnických pracovníků a rodinných příslušníků, kteří riskují svůj život tím, že se starají o nemocné na Covid-19.

Ostatní si pro získání odpustků mohou vybrat z možností, jako jsou: návštěva Nejsvětější svátosti či eucharistická adorace nebo čtení Písma po dobu nejméně půl hodiny, případně se mohou pomodlit růženec, Křížovou cestu či Korunku Božího milosrdenství, prosit Boha o ukončení epidemie, o úlevu pro nemocné a o spásu těch, které si povolal k sobě.

Plnomocné odpustky může získat i věřící, který se v bezprostřední blízkosti smrti ocitne bez možnosti přijmout svátost nemocných a viatikum - v tomto případě se doporučuje uctít Ukřižovaného Ježíše či kříž.

Nóta Apoštolské penitenciárie se věnuje možnosti udělení kolektivního rozhřešení v případě závažné nouze. Kněz má podle možností předem uvědomit příslušného diecézního biskupa, kterému přísluší určit teritorium a případy ve vlastní církevní oblasti. Nóta také připomíná možnost dokonalé lítosti, jak to uvádí Katechismus (č. 1452), v případě, že umírajícímu není nablízku kněz.

.